પોતાના હાથ દ્વારા શિફન ફૂલો

વિવિધ કાપડમાંથી ( લાગ્યું , રેશમ, ચમકદાર અને અન્ય), તમે વિવિધ ફૂલોની હસ્તકલા બનાવી શકો છો જો કે, તાજેતરમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય શિફૉનમાંથી ફૂલો બનાવવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે કોઈપણ સરંજામ અથવા સહાયક સજાવટ કરી શકે છે.

કેવી રીતે પોતાને દ્વારા શિફન ફૂલો બનાવવા માટે: એક માસ્ટર વર્ગ

ક્રાઇફનથી બે-રંગના ફૂલો બનાવવા માટે તમારે નીચેની સામગ્રી તૈયાર કરવાની જરૂર છે:

તમારા પોતાના હાથથી જ ચીફનથી એક ખસખસ ફૂલ ઘરે બનાવી શકાય છે, જો તમે નીચેની ક્રિયાઓનું પાલન કરો છો:

 1. કાગળની એક શીટ પર આપણે એક ફૂલના પાંદડાના પેટર્નની રચના કરીએ છીએ. પરિણામી પાંખડી કાપો.
 2. પાંખડીનો નમૂનો ફેબ્રિક પર લાગુ થાય છે, આપણે વર્તુળ અને છ પાંદડીઓ તમે હવે બાકીના કાપડને છોડી શકો છો. તેઓ હજુ પણ ઉપયોગી છે
 3. અમે હળવા અથવા મીણબત્તી સાથે શીટ્સના અંતને બાળી નાખવાનું શરૂ કરીએ છીએ જેથી તેઓ ક્ષીણ થઈ ન જાય.
 4. અમે ખસખાનું મધ્ય બનાવવું આગળ વધવું. બદામી રંગનો ઝીરો ઠાંસીઠેલું લો અને તેને એક નાનો લંબચોરસ કાપી.
 5. તેના પર એક વર્તુળ દોરો અને તેને થ્રેડો સાથે સીવવા દો.
 6. પછી અમે બેગ બનાવવા માટે થ્રેડને સજ્જડ બનાવીએ છીએ અને તેને ચીફનના અવશેષો સાથે સંગ્રહિત કરીએ છીએ, જેમાંથી અમે પાંદડીઓ બનાવી છે.
 7. અમે ખસખસના વડાને સીધી સીવ્યું.
 8. કારણ કે ફેબ્રિકમાં નાની અપૂર્ણતા છે, તેને બંધ કરવાની જરૂર છે. આવું કરવા માટે, 1.5 સેન્ટિમીટરની ભૂરા ચફ્ફોનની પહોળાઈ અને 15 સે.મી.
 9. અમે હૂંફાળું અથવા મીણબત્તી સાથે જાળીદાર ઝીણું પારદર્શક કાપડ એક સ્ટ્રીપ ની ધાર બર્ન
 10. અમે શબ્દમાળા સાથે પોપસ્પીના મધ્યમાં લઈએ છીએ અને તેને "બેગ" પર મુકીએ છીએ.
 11. અધિક ટીશ્યુ કાપો. અમે હળવા અથવા મીણબત્તી ઉપર રાખીએ છીએ, જેથી અમે બધા વિભાગો પર પ્રક્રિયા કરી.
 12. મધ્યમ સુધી અમે ફૂલના પાંદડાઓના વર્તુળ પર સીવવા શરૂ કરીએ છીએ. આ બે હરોળમાં કરો. પ્રથમ, નીચલા સ્તર, જેમાં ત્રણ પાંદડીઓ હોય છે. પછી પાંદડીઓ બીજા સ્તર ટોચ પર, તેમને સહેજ બાજુ ખસેડવાની.
 13. અમે બ્રુચ માટે ગુંદર અને વર્કપીસ લઈએ છીએ. બ્રૂચ પર ગુંદર ફેલાવો અને ચીફનનું ફૂલ ગુંદર.
 14. ગુંદર સૂકાં પછી, પોશાકની શોભાપ્રદ પિન લેવામાં શકાય છે જાળીદાર ઝીણું પારદર્શક કાપડ બનાવવામાં ફૂલ તૈયાર છે.
 15. શિફૉન ફૂલો monophonic અને મલ્ટીરંગ્ડ બંને કરી શકાય છે. આવી ફૂલ વ્યવસ્થા તમારી દીકરીના વાળ અથવા તમારી પોતાની સજાવટ કરી શકે છે.

ચાઇફૉનથી ફૂલ બનાવવાનું સરળ છે અને તેને ખાસ જ્ઞાનની આવશ્યકતા નથી, કારણ કે બાળકને વિવિધ ફૂલો બનાવવા માટે, પાંદડીઓના આકારમાં અને કદ અને રંગમાં અલગ પાડવું શક્ય છે.