મેન્ડરિન ક્રસ્સ પર ટિંકચર

ન્યૂ યર રજાઓના દિવસે ક્રસ્ત્રોના સ્વરૂપમાં એક જાતનું નાનું ચપટું સુવાસવાળું સંતરું ફળો માંથી એક વિશાળ જથ્થો મોટે ભાગે કચરો કરી શકો છો મોકલવામાં આવે છે. પરંતુ તેમની પાસેથી તમે અદ્ભુત ટિંકચર રસોઇ કરી શકો છો. આલ્કોહોલિક ધોરણે, તમે વોડકા અને આલ્કોહોલ બન્નેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મેન્ડરિન ક્રસ્ટ્સ પર ટિંકચર તૈયાર કરવાની બંને રીત અમે નીચે આપેલી છે.

વોડકા પર મેન્ડરિન ક્રસ્સ પર ટિંકચર

ઘટકો:

તૈયારી

વોડકા પર મેન્ડરિન ક્રસ્ડ્સના ટિંકચર તૈયાર કરવા, તેમને નાના નાના ટુકડાઓમાં કાપી નાખવા માટે, થોડાક સેકંડ માટે ઊભો ઉકાળવાળો પાણી રેડવું, તેને ઓસરીમાં પાછું ફેંકવું અને તેને બંધ કરવું. તે પછી, અમે એક ગ્લાસ જાર અથવા બાટલીમાં ક્રસ્ટ્સ મુકીએ છીએ અને વોડકાના સાઠ ડિગ્રી સુધી હૂંફાળું ભરો. અમે માત્ર ઉચ્ચ ગુણવત્તાની દારૂ પસંદ કરીએ છીએ, નહીં તો આપણે શંકાસ્પદ સ્વાદનું ટિંકચર મેળવશો.

પ્રારંભિક તબક્કાના અંતમાં, અમે કોફી બીન ભઠ્ઠીમાં ભરીએ છીએ અને તેમને બાકીના ભાગોમાં કન્ટેનરમાં ફેંકી દો. તે પછી, જાર અથવા બોટલ ચુસ્ત બંધ હોય છે અને એક મહિના માટે અંધારાવાળી જગ્યાએ છોડી દેવામાં આવે છે.

સમયની સમાપ્તિ પછી, એક જાતનું નાનું ચપટું સુવાસવાળું સંતરું ટિંકચર ફિલ્ટર અને જો જરૂરી ફિલ્ટર છે.

આલ્કોહોલ પર સુકા મેન્ડરરી ક્રસ્સ પર ટિંકચર

ઘટકો:

તૈયારી

આ રેસીપી અનુસાર ટિંકચર તૈયાર કરવા માટે, સૂકવેલા મેન્ડરિન પોપડોને કચડીને, એક ગ્લાસ કન્ટેનરમાં રેડવામાં આવે છે, શુદ્ધ દારૂ સાથે રેડવામાં આવે છે, અને તેને એક સપ્તાહ માટે યોજવા દો. આ પછી, પ્રેરણાને ફિલ્ટર કરવામાં આવે છે અને બાફેલી સાફ કરવામાં આવે છે, પાણીના સ્થાને પાણીના 40 ટકા જેટલા પીણા સાથે.

રસ અને ફળ-સાકર સાથે દારૂ પર મેન્ડરિન છાલ પર ટિંકચર

ઘટકો:

તૈયારી

એક જાતનું નાનું કે તત્સંબંધી crusts સફેદ નસો શક્ય તેટલી બચી છે, ઉડી અદલાબદલી, એક ગ્લાસ જાર અથવા બોટલ મૂકવામાં, શુદ્ધ દારૂ સાથે રેડવામાં અને ત્રણ અઠવાડિયા માટે આગ્રહ. આ પછી, મેળવેલ ઇન્ફ્યુઝન બાફેલા પાણીને 45% ની મજબૂતાઈ સાથે ફિલ્ટર કરાય છે, ફિલ્ટર કરે છે, અને તે પણ એક જાતનું નાનું ચપટું સુવાસવાળું સંતરું રસ અને ફળ-સાકર ઉમેરો. મેન્ડેનિન ક્રસ્ટ્સ પર નિરુત્સાહિત ટિંકચરને 2.5% ની ચરબીવાળી સામગ્રી સાથે જીવાણુરહિત દૂધની મદદથી સ્પષ્ટ કરી શકાય છે.